Suomalainen työ kuuluu suomalaisille!

Työelämä


”Suomalainen duunari ja yrittäjä ovat työn tekijöitä!”


Keskustavetoinen porvarihallitus on murtanut suomalaisen yhteiskunnan
peruskiven, sopimusyhteiskunnan. Jatkuvat hyökkäykset suomalaisia
työntekijöitä ja heidän edunvalvontajärjestöjään vastaan ovat olleet
leimallisia istuvalle hallitukselle koko nelivuotiskauden ajan. Työehtojen
heikentäminen, palkkojen alentaminen, työttömyysturvan alasajo,
ammattikouluja koskevat leikkaukset ja kikypetos ovat saaneet aikaan
sen, että elämme oikeistolaisemmassa Suomessa kuin koskaan.
Turun ja Rauman telakoilla ja Uudenkaupungin autotehtaalla ovat
tilauskirjat täynnä, silti suomalainen ammattimies on ilman työtä. Hänen
työnsä tekee alipalkattu puolalainen tai romanialainen vuokratyömies,
jolloin verorahat eivät jää hyödyntämään Suomen rakentamista vaan
valuvat ulkomaille. Nykyhallituksen toimet ovat tulleet kalliiksi
isänmaalle!
Ja kuitenkin jokainen meistä tietää, että työ merkitsee turvattua
tulevaisuutta ja merkitystä elämälle.
Nykymenolle on pantava stoppi. Nuorille on annettava toivo ja
tulevaisuus. Ammattikoulutuksen tasoa on Suomessa nostettava.
Koulutussatsaukset maksavat itsensä takaisin verotuloina ja ne antavat
nuorille mahdollisuuden turvattuun tulevaisuuteen.
Kun rajat ovat auki työläisten kulkea, on taisteltava harmaata taloutta
vastaan. Olen vakuuttunut siitä, että kaikilla työn tekijöillä pitää olla
samat pelisäännöt. Ei voi olla niin, että vilunkia harrastavat harmaan

talouden kansainväliset veronkiertäjät menestyvät ja syrjäyttävät reilua
peliä pelaavat suomalaiset yrittäjät.
Suomalainen turvallinen yhteiskunta perustuu oikeudenmukaiseen
verotukseen. Siksi väitän, että verojen maksaminen ja pelisääntöjen
noudattaminen ovat isänmaallisia tekoja.


”Reilut säännöt ovat rehellisen duunarin ja yrittäjän etu.”


Haluatko apua?


Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu yhteistyöllä. Nykyinen
kyynikkojen hallitus ei yhteistyötä tee eikä haluakkaan tehdä, sen sijaan
jokainen hallituspuolue ajaa omaa etuaan: kokoomus haluaa yksityistää
kansallisomaisuutta, keskustapuolue haluaa maakuntahallinnon kautta
vallan itselleen ja siniset vastustaa maahanmuuttoa. Suomen etu on
unohdettu, yhteistyötä ei haluta. Tämä lyhytnäköinen oman edun
tavoittelu on nyt tullut tiensä päähän.
Tiedän, että paremmat ajat ovat edessä. Mutta ne on lunastettava
yhteisellä työnteolla ja uskolla. Työtä se vaatii ja sisua, mutta jos yhteistyö
vaikeissa paikoissa onnistui edellisiltä sukupolvilta, miksei se onnistuisi
meiltä?
Jokainen ihminen on työn tekijä. Nyt ei ole puheiden, vaan kuuntelemisen
aika. Suomesta ei saa muodostua uutta luokkayhteiskuntaa, joka
eriarvoistaa kansalaisensa. Tasa-arvo merkitsee turvallista yhteiskuntaa,
jossa jokaiselle on annettava mahdollisuus ja jossa vaikeuksiin ajautunut
autetaan yhdessä ongelmien yli. Kumman tulevaisuuden sinä haluat:
turvallisen vai turvattoman? Minä haluan turvallisen.


”Yhdessä tekeminen kantaa.”

 

 

Perhe


”Tarvitsemme tukea, emme holhousta!”

Neljän lapsen isänä ja kasvattajana tiedän, että turvallisen kasvun
perusyksikkö on perhe. Onnistuakseen elämässä lapsi tarvitsee rakkautta,
turvatut elinolosuhteet, tasa-arvoisen opiskelutien ja vankan uskon
siihen, että opiskelu johtaa työhön ja tulevaisuuteen.
Tämän päivän Suomessa asiat eivät ole näin. Useat perheet voivat pahoin,
nuoret syrjäytyvät ja työmarkkinoita hallitsee epävarmuus.
Koulutusleikkaukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yhä useampi nuori
turhautuu itseopiskeluun. Näin ei saa jatkua, suunta pitää muuttaa.
Muutos alkaa meistä ihmisistä. Olen sitä mieltä, että yksikin syrjäytynyt
nuori on liikaa. Meidän on annettava lapselle tulevaisuus. Jokaisella
täytyy olla mahdollisuus menestyä yrittäjänä, työntekijänä, tiedemiehenä
tai taiteilijana. Siihen perustuu Suomen nousu kadehdituksi
hyvinvointivaltioksi. Pidän huolen siitä, että näin on jatkossakin.


”Syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa.”

Kommentoi ensimmäisenä

Please check your e-mail for a link to activate your account.